karpal tünel sendromu belirtileri ve tedavisi

Karpal tünel sendromu belirtileri ve tedavisi

Karpal Tünel Sendromu nedir?

Karpal tünel el bileğinin iç yüzünde bulunan, tabanını ve duvarlarını el bileği kemiklerinin, tavanını ise karpal ligamanın oluşturduğu bir yapıdır. Bu tünelden fleksör tendonlar ve median sinir geçer. Karpal tünel sendromunda ise median sinir bahsi geçen fleksör tendonlar ve transvers ligaman arasında sıkışır.

 Karpal tünel sendromu sebepleri ve belirtileri

Hastalığın ortaya çıkışında tekrarlayan hareketlerin ve vibrasyonun önemli olduğu düşünülmektedir. Karpal tünel sendromu kadınlarda erkeklere göre sık, daha çok görülmekle beraber, bir sinir sıkışması olduğundan akromegali ve diyabet gibi rahatsızlıkların da hastalığa yakalanma riskini arttırdığı bilinmektedir.

Hastalar genellikle ilk 3 parmakta uyuşma, iğnelenme ve bilekten omuza kadar devam eden bir ağrıdan yakınırlar. Hastalığın ilk evresinde, bulgular geceleri elde şişme ve karıncalanma hissi olarak ortaya çıkarken, ilerleyen evrelerinde hastalar ellerinden sık sık eşyaları düşürdüklerinden şikayetçi olurlar.

Son evrede ise başparmak kök bölgesinde bir şişlik olduğu görülür fakat sinir harabiyeti maksimuma ulaştığından uyuşma hissi ortadan kalkmıştır.

karpal tünel sendromu nasıl geçer

 Karpal tünel sendromu tedavi

Karpal tünel tedavisinde yaklaşım cerrahi, medikal tedavi ve fizik tedavi olarak bilinmektedir. Sık olmamakla beraber hastalığın son evresi cerrahiye kadar gitmektedir. Medikal tedavi olarak NSAI ilaçlar, steroid enjeksiyonları, diüretikler ve B6 vitamini sık kullanılanlar arasındadır.

Hastalığa tedavi yaklaşımında en önemli basamak ise fizik tedavidir. Fizik tedavi yaklaşımlarından özellikle egzersizlere başlamadan önce hastaya sıcak uygulaması, gün içinde sıcak ile soğuğun kombinasyonundan oluşan zıt banyo uygulamaları, hastanın bulunduğu ortamlara adapte edici tavsiyeler vermek ve gün içinde hastanın elini dinlenme pozisyonunda sabitleyen bir splint kullandırmak rahatlatıcı ve tedavi edici etkiler yapmaktadır.

Fizyoterapistlerin karpal tünele özel sinir ve tendon kaydırma egzersizlerini hasta üzerinde uygulayarak, zaman içerisinde hastanın normal eklem hareketlerini geri kazandırması ve kazanılan eklem hareketlerinin kuvvetlendirmesinin sağlanmasıyla tedavi sonlandırılır.

Yorumlarınızı aşağıdaki yorum yazma alanında iletebilirsiniz.

Leave a Reply