sma hastası çocuklara tedavi nasıl yapılır sma nedir

Sma Hastalığı Nedir? Sma Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sma Hastalığı Nedir? Sma Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Spinal Müsküler Atrofi, Türkiye’de Gevşek Bebek Sendromu olarak bilinir. Çocuklarda belirtileri daha sık görülen SMA hastalığı sık görülen genetik bir rahatsızlıktır.

SMA Hastalığı Nedir?

SMA hastalığının belli bazı tipleri vardır ancak bu hastalığın tüm tiplerinde omurilikteki hareket sinirleri etkilenir. SMA, kas hareketlerini kontrol eden sinir sistemini tahrip ederek kasların erimesi ve zayıflamasına neden olur. Buna bağlı olarak SMA hastalığının ilerlediği hastalarda ileri derece de hareket kısıtlanması görülür.

Kasların erimesiyle güç kaybı yaşanır, yaşanan bu güç kaybı gündelik işlerin yerine getirilmesini engeller.

SMA Hastalığı Tipleri

SMA evrelerinden en tehlikeli olanı SMA Tip 1’dir. Tip 4 SMA yetişkinlerde görülmekte olup kol ve bacaklarda zayıflığa neden olur. Ancak bu evrede hastalar yürüyebilirler. Tip 3 SMA’da da hastalar yürüyebilirler ancak TİP 1 ve Tip 2 SMA’da kontrol zayıfladığı için hareketler de azalır.

Tip 2 SMA’da baş kontrolü vardır, Tip 1 SMA’da ise baş kontrolü yoktur. Tip 1 ve 2 SMA’da çocuğun fiziksel gelişiminde gerilik, omurgasında skolyoz adı verilen eğrilikler, kol ve bacaklarda şekil bozuklukları gözlemlenir.

SMA 6000-10000 doğumda bir görülen, hem anneden hem de babadan bozuk gen alınması nedeniyle oluşan bir rahatsızlıktır. Yalnızca anneden veya babadan bozuk gen alınırsa çocuk sadece taşıyıcı olur.

sma hastalığı tedavisi gevşek bebek sendromu

SMA Hastalığı Belirtileri

Kuvvetsizlik, yürüyememe, solunum, çiğneme, yutkunma fonksiyonlarında bozulma farklı hastalıkların belirtileri olabileceği gibi SMA belirtileri de olabilir. Ancak bu belirtiler mutlaka SMA hastalığı demek değildir, nörolojik muayene ve teşhis ile ancak bu tanı konulabilir. EMG testi bu tanı için oldukça önemlidir.

SMA Tedavisi

» SMA hastalığının belirli bir tedavisi yoktur. Ancak hastaya yapılan bakımlar ile yaşam kalitesi arttırılmaya çalışılır. Fakat gelişen tıp teknolojisi ile SMA tedavisi için yeni yöntemler denenmektedir. Yapılan iki tür çalışmadan biri, genetik terapidir.

Bu terapi ile hastalığın nedenleri ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Diğer yöntem ise, hücresel değiştirme terapisidir. Bu yöntemde ölü hücreler ya da ölmek üzere olan hücreler yeni hücrelerle değiştirilmeye çalışılmaktadır. Aynı şekilde SMA hastalığı için rehabilitasyon ile kasları korumak, eklem şekil bozukluklarını gidermek de oldukça başvurulan bir yöntemdir.

Yorumlarınızı aşağıdaki yorum alanında kolaylıkla yapabilirsiniz. Aynı zamanda soru cevap alanımızdan da bizlere soru yağdırabilirsiniz. 

Leave a Reply